[Chuyển đến nội dung]

Ý kiến của Cal

Thu hẹp khoảng cách của California trong tiếp cận bác sĩ tâm thần thông qua tư vấn của bác sĩ

Cal Consults

16% người California — hoặc 6,3 triệu người — sống trong một khu vực thiếu chuyên gia sức khoẻ tâm thần. Đối với một trong ba cư dân California hiện được Medi-Cal bao trả, vấn đề tiếp cận thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn do số lượng hạn chế bác sĩ tâm thần chấp nhận bảo hiểm của họ. Cần có những cách tiếp cận mới để đảm bảo những người thụ hưởng Medi-Cal được tiếp cận với các buổi tư vấn tâm thần chất lượng cao.

Cal Consults sẽ giúp các thành viên Medi-Cal nhận được các dịch vụ sức khỏe tâm thần và hành vi mà họ cần. Dựa trên Chương trình Tiếp cận Tâm thần Trẻ em (MCPAP) thành công của Beacon Health Options, Cal Consults đang xây dựng một mạng lưới các trung tâm sẽ cung cấp hỗ trợ tư vấn qua điện thoại mạnh mẽ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) điều trị cho cả người lớn và trẻ em mắc các tình trạng sức khỏe hành vi.

Mục tiêu của Beacon là tập hợp các chương trình y tế, trung tâm y tế học thuật, nhà cung cấp và cơ sở để hỗ trợ tốt hơn cho những người đăng ký dịch vụ chăm sóc có quản lý Medi-Cal của California.

Làm thế nào nó hoạt động

PCP cần tham vấn

Cuộc gọi đến đường dây tư vấn của Hub được sắp xếp để:

  • Tư vấn qua điện thoại của bác sĩ tâm thần
  • Tư vấn qua điện thoại của bác sĩ trị liệu
  • Tư vấn phối hợp chăm sóc

Theo dõi thích hợp được cung cấp qua:

  • Giáo dục / tư vấn cho PCP; PCP tiếp tục điều trị
  • Đánh giá trực tiếp bệnh nhân (qua telehealth)
  • Liên kết với các nhà cung cấp trong cộng đồng
  • Hỗ trợ được cung cấp cho cha mẹ / gia đình

Điều phối liên tục và thông báo cho PCP

Beacon Health Options

Beacon đang làm việc để ra mắt các trung tâm phục vụ cả người lớn và trẻ em vào năm 2019. Để nhận thông tin cập nhật, hãy đăng ký:

Cảm ơn bạn đã đăng ký.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ info@calconsults.com

viTiếng Việt